Venujte nám 2%

Aj vďaka Vašim 2% budeme môcť zabezpečiť činnosť nášho oddielu, rozvoj jazdeckého areálu a zlepšenie podmienok na tréning našich  „koňošov“ .Tento rok máte ešte stále možnosť poukázať 2% zo svojej štátu odvedenej dane z príjmu (nezasiahnu sa tým Vaše príjmy) na podporu činnosti mimovládnych organizácií. Môžete poukázať 2% z odvedenej dane z príjmu ako fyzické osoby (zamestnanci, SZČO), ale aj právnické osoby (pokiaľ právnická osoba nedarovala 0,5% z dane na verejnoprospešný účel do 31.3.2015, môže poukázať len 1,5%!).Právnické osoby alebo fyzické osoby, ktoré si sami podávajú daňové priznanie vyplnia v daňovom priznaní uvedené údaje.

ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI

Obchodné meno alebo názov: Telovýchovná jednota Slávia Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Sídlo:  Cesta pod Hradovou 11, 040 01 Košice

Právna forma: Občianske združenie

Identifikačné číslo prijímateľa (IČO):

3

1

9

5

3

4

4

1

Zamestnanci vyplnia Vyhlásenie o poukázaní sumy a priložia Potvrdenie o zaplatení dane potvrdené od zamestnávateľa.Tieto tlačivá  zamestnávateľ alebo Vy osobne doručíte na Daňový úrad podľa Vášho miesta bydliska, ak nie poskytnite nám prosím originály príslušných tlačív a my ich doručíme na Daňový úrad.

Prosíme Vás o poskytnutie kópie príslušnej strany z daňového priznania alebo vyhlásenia emailom na info@slavia-kosice.sk. Tlačivá nájdete aj TU …

Cena starostu mestskej časti Košice – Západ

Kolektív Jazdeckého oddielu TJ Slávia Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie
Zanietení členovia oddielu celé tri desiatky rokov, od roku 1983, cieľavedome pracujú s mládežou a organizujú športové podujatia v mestskej časti v Jazdeckom areáli na Triede KVP.Pre deti a mládež ponúkajú zmysluplné trávenie voľného času, ako aj každoročný nábor do voltížneho oddielu. Z minuloročných Majstrovstiev Slovenska priniesli členovia oddielu 5 medailí zo všetkých kategórii. Z mladších pretekárov  Martin Necela je štvornásobným majstrom Slovenska,  v roku 2012 bol vyhlásený za najúspešnejšieho voltížneho jazdca Slovenska.Oddiel má v súčasnosti vyše 60 aktívnych členov a približne stovku priaznivcov a podporovateľov podieľajúcich sa na jeho činnosti, okrem iného aj podujatí: Košický pohár, Slovenský voltížny pohár, Jesenná cena Košíc v drezúre, Cena rektora  či Hubertova jazda.Mimo športových aktivít má v činnosti oddielu svoje pevné miesto aj hipoterapia na pomáhajúca viac ako 40 mentálne či telesne postihnutým deťom zvládať ich hendikep. Predsedom oddielu je MVDr. Miroslav Martinček.

diplom