Naše aktivity

Snahou jazdeckého oddielu je prispievať k rozvoju jazdeckého športu v Košiciach a na východnom Slovensku, ako aj k rozvoju a udržaniu jazdeckého areálu.

Každoročne organizujeme niekoľko podujatí s cieľom zoznámiť čo najširší okruh obyvateľov mesta s možnosťami aktívneho odpočinku a športu. K najvýznamnejším patria :

Cena rektora UVLF a cena primátora mesta Košice – každoročne na jar organizované dvojdňové preteky v parkúrovom skákaní. Uskutočňujú sa súťaže od stupňa náročnosti ZM – pre mladých jazdcov , až po súťaž stupňa S – (130 cm vysoké prekážky). Je to naše najvýznamnejšie podujatie a tento rok organizujeme už 30. ročník.209821_1999622599742_1518841241_32174041_7583621_o 219931_1999640880199_1518841241_32174155_7977254_o

Košický pohár – jednodňové preteky konané začiatkom septembra , tento rok už 19. ročník tradične predznamenávajú koniec jazdeckej sezóny.

 

SlovensBAB_1243ký voltížny pohár  – voltížne preteky, tento rok organizujeme ako nominačné preteky na majstrovstvá Európy. Voltížne jazdenie je súťažná disciplína, ktorá umožňuje voltižérom v harmónii s koňom sa prejaviť aj cez gymnastické a umelecké pohyby. Voltíž pomáha naučiť sa udržiavať rovnováhu a súhru s pohybom koňa, tak ako aj všeobecnú športovú zdatnosť. Voltíž je akrobatické a gymnastické cvičenie prevedené na cválajúcom koni. Kôň je vedený lonžérom a pohybuje sa na 12-14 metrovom kruhu. Voltíž sa cvičí v cvale. Deti ktoré začínajú a cvičenci pre ktorých je voltíž iba zábavou trénujú v kroku.

 

 

 

 

 

Drezúrne preteky – preteky ktoré majú za cieľ obnoviť tradíciu v tejto “kráľovskej disciplíne”, organizujeme na jar a na jeseň. Cieľom drezúry je udržať a rozvíjať správne jazdecké návyky a udržiavať korektnosť jazdenia hlavne u mladých jazdcov.

 

Hubertova jazda –  tradičné ukončenie jazdeckej sezóny, konajú sa posledný októbrový týždeň vždy v piatok. Sprievod jazdcov sa pres381258_102595706528063_102444773209823_10228_1819017469_nunie z jazdeckého areálu až na Hlavnú ulicu. Tam sa koná slávnostný nástup a dekorácia jazdcov a následne sa odchádza na samotnú Hubertovu jazdu. Ide o priblíženie tradície lovu sv. Huberta – honu na líšku. V našom prípade líšku predstavuje jeden z jazdcov. Počas dvoj až trojhodinovej jazdy terénom  je úlohou ostatných jazdcov líšku406237_102601786527455_102444773209823_10262_689823762_n

chytiť. Na záver podujatia sa  stretávajú účastníci na spoločenskom posedení a vyhodnotení uplynulej jazdeckej sezóny.

Comments are closed.