Podporte nás

Podporiť nás môžete aj poukázaním 2% z odvedenej dane z príjmu,potrebné tlačivá nájdete tu : Vyhlásenie, Potvrdenie,

Vyplnené a podpísané tlačivá treba zaslať príslušnému Daňovému úradu, alebo ak nám ich doručíte urobíme to za Vás. Veľmi nám pomôže ak nám zašlete kópiu vyhlásenia na adresu  info@slavia-kosice.sk prípadne vyplňte formulár … Ďakujeme 🙂

Oznámenie o poukázaní 2% z dane

* Povinné položky

SZČO a právnické osoby vyplnia príslušnú časť daňového priznania,

ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI

 Obchodné meno alebo názov:

Telovýchovná jednota Slávia Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

 Sídlo:                                                                                  

Cesta pod Hradovou 11, 040 01  Košice

 Právna forma:                                        Identifikačné číslo prijímateľa (IČO):

 Občianske združenie

 

3

1

9

5

3

4

4

1

 

V rámci spolupráce ponúkame partnerom nasledovné možnosti propagácie :

  •  logo umiestnené na bilbordoch
  •  parkúrovú prekážku vyhotovenú a navrhnutú v súlade s corporate identiti
  •  reklamu na obalke časopisu “JAZDECKÝ KURIÉR”
  •  reklama v inzercii v dopravných prostriedkoch
  •  poskytnutie plochy parkúru v čase a termíne dohodnutom s prevádzkovateľom na prípadné firemné účely
  •  voľný počet permanentiek pre zamestnancov a spolupracovníkov firmy na sprievodný program pretekov
  •  zvuková reklama počas prestávok pri pretekoch
  •  umiestnenie loga spoločnosti vo VIP zóne a press zóne
  •  umiestnenie reklamy na webovej stránke JO TJ Slávia UVLF
  •  program na firemných dňoch – ukážka voltížneho jazdenia / vozenie detí na koňoch

 

Comments are closed.