Jazdecký kuriér

Tak ako aj minulý rok aj teraz sme pre našich priaznivcov a divákov pripravili bulletin o našom klube a našej činnosti. Jazdecký kuriér bude pre návšetvníkov jazdeckých pretekov pripravený počas celého podujatia a dúfame, že z tém ktoré sme spracovali tento rok si každý pre seba nájde niečo zaujmavé.

titulna strana2strana3

Cena starostu mestskej časti Košice – Západ

Kolektív Jazdeckého oddielu TJ Slávia Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie
Zanietení členovia oddielu celé tri desiatky rokov, od roku 1983, cieľavedome pracujú s mládežou a organizujú športové podujatia v mestskej časti v Jazdeckom areáli na Triede KVP.Pre deti a mládež ponúkajú zmysluplné trávenie voľného času, ako aj každoročný nábor do voltížneho oddielu. Z minuloročných Majstrovstiev Slovenska priniesli členovia oddielu 5 medailí zo všetkých kategórii. Z mladších pretekárov  Martin Necela je štvornásobným majstrom Slovenska,  v roku 2012 bol vyhlásený za najúspešnejšieho voltížneho jazdca Slovenska.Oddiel má v súčasnosti vyše 60 aktívnych členov a približne stovku priaznivcov a podporovateľov podieľajúcich sa na jeho činnosti, okrem iného aj podujatí: Košický pohár, Slovenský voltížny pohár, Jesenná cena Košíc v drezúre, Cena rektora  či Hubertova jazda.Mimo športových aktivít má v činnosti oddielu svoje pevné miesto aj hipoterapia na pomáhajúca viac ako 40 mentálne či telesne postihnutým deťom zvládať ich hendikep. Predsedom oddielu je MVDr. Miroslav Martinček.

diplom