Venujte nám 2%

Aj vďaka Vašim 2% budeme môcť zabezpečiť činnosť nášho oddielu, rozvoj jazdeckého areálu a zlepšenie podmienok na tréning našich  “koňošov” .Tento rok máte ešte stále možnosť poukázať 2% zo svojej štátu odvedenej dane z príjmu (nezasiahnu sa tým Vaše príjmy) na podporu činnosti mimovládnych organizácií. Môžete poukázať 2% z odvedenej dane z príjmu ako fyzické osoby (zamestnanci, SZČO), ale aj právnické osoby (pokiaľ právnická osoba nedarovala 0,5% z dane na verejnoprospešný účel do 31.3.2015, môže poukázať len 1,5%!).Právnické osoby alebo fyzické osoby, ktoré si sami podávajú daňové priznanie vyplnia v daňovom priznaní uvedené údaje.

ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI

Obchodné meno alebo názov: Telovýchovná jednota Slávia Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Sídlo:  Cesta pod Hradovou 11, 040 01 Košice

Právna forma: Občianske združenie

Identifikačné číslo prijímateľa (IČO):

3

1

9

5

3

4

4

1

Zamestnanci vyplnia Vyhlásenie o poukázaní sumy a priložia Potvrdenie o zaplatení dane potvrdené od zamestnávateľa.Tieto tlačivá  zamestnávateľ alebo Vy osobne doručíte na Daňový úrad podľa Vášho miesta bydliska, ak nie poskytnite nám prosím originály príslušných tlačív a my ich doručíme na Daňový úrad.

Prosíme Vás o poskytnutie kópie príslušnej strany z daňového priznania alebo vyhlásenia emailom na info@slavia-kosice.sk. Tlačivá nájdete aj TU …