Košický pohár – 20. ročník

3. septembra sa na Vás tešíme na jazdeckých pretekoch o Košický pohár. Začíname o 9:00 a tešiť sa orkem pretekov môžete aj na sprievodný program. Ako každý rok končíme súťažou MINI-MAXI kde, ako dúfame, bude prekonaný rekord podujatia – prekážka s výškou 186cm .

Školenie trénerov jazdectva

TJ Slávia Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

poverená

Slovenskou jazdeckou federáciou

 organizuje v spolupráci s

FAKULTOU ŠPORTU, PREŠOVSKEJ UNIVERZITY

 

 školenie trénerov I. kvalifikačného stupňa v jazdectve

Účastnícky poplatok: 380 € za celé školenie (všeobecná a špeciálna časť + skúšky) Pre záujemcov spĺňajúcich kritérium vrcholového športovca podľa smernice SJF 200€, začiatok kurzu 9.9.2016,

pozvanka-prihlaska TI-2