Video z pretekov – 30. ročník ceny rektora UVLF

Sobota :

Súťaž č. 2 – Z : https://www.youtube.com/watch?v=RoifaZfVTGM

Súťaž č. 3 – ZL: https://www.youtube.com/watch?v=An9K8CAQ8Lc

Súťaž č. 4 – L : https://www.youtube.com/watch?v=5FBmXOkrYFY

Súťaž č. 5 – S : https://www.youtube.com/watch?v=LxjHlaRS9VE

Súťaž č. 5 – S – rozoskakovanie : https://www.youtube.com/watch?v=iqak7BtmEKs

Nedeľa :

Súťaž č. 6 – Z : https://youtu.be/CkSikWzuVMg

Súťaž č. 7 – ZL : https://youtu.be/0HELTWT_Rcs

Súťaž č. 8 – L : https://youtu.be/oyT11BZ_2g0

Súťaž č. 9 – S : https://youtu.be/lY0Wz0k2A9k

Ukážka : Oddelenie hipológie PZ SR