Školenie trénerov jazdectva II. kvalifikačný stupeň

Pozývame záujemcov na prvé školenie trénerov II. kvalifikačného stupňa v jazdectve, ktoré organizujeme ako jediný na Slovensku.

Kurz začína 15.3.2019, bližšie info v prihláške.

prihláška

Bookmark the permalink.

Comments are closed.