Košický pohár

Pre všetkých jazdcov sme pripravili dlhodobú skokovú súťaže pod názvom “Košický pohár”, ktorého cieľom je zatraktívnenie jazdectva pre účastníkov i divákov. Do súťaže sa je potrebné prihlásiť a uviesť kategóriu v ktorej bude dvojica zaradená. Hodnotia sa každé skokové preteky usporiadané jazdeckým oddielom TJ Slávia UVLF. Spôsob bodovania je uvedený tu, hodnotí sa výsledok dosiahnutý v základnom kole zo súťaží podľa čl.pravidiel 238.x.x .

Kategórie:

1. „Bronzový pohár “ – súťaže na výške od 70-85cm
3. „Strieborný pohár“ – súťaže od 90- 100 cm
4. „Zlatý pohár“ – súťaže od 105cm a vyššie

TR. body
0 – 1 2 – 5 6 – 9 10 – 13
 v cm.
prekážky 70cm 5 4 3 2
80 – 95
6 5 4 3
100 – 105
7 6 5 4
110 a vyššie
10 8 6 4

V prípade ak má jazdec viacero koní hodnotí sa samostatne. Priebežný rebríček nájdete tu :

Comments are closed.