Verejný tréning – II

Jazdecký oddiel TJ Slávia UVLF v spolupráci s Východoslovenskou oblasťou SJF Vás pozývajú na

Verejný skokový tréning 2. až 4. 3 2018 v Košiciach – Jazdecký areál UVLF

Poplatok za tréning 10€ /deň / dvojica pre členov SJF s platnou licenciou

20€/deň/dvojica pre účastníkov bez platnej licencie SJF

Východoslovenská oblasť SJF prispieva jazdcom s platnou licenciou formou úhrady nákladov na zabezpečenie skok. materiálu a haly.

Tréneri :

MVDr. Vladimír Hura PhD.,
MVDr. Milan Pribula

Program:
Piatok:  drezúrna príprava jazdcov a koní na športovú sezónu ( prechody, zhromaždenie a uvoľnenie koňa )
Sobota:  práca na kruhu, práca na klusových a cvalových kavaletách
Nedeľa: gymnastické cvičenia z klusu a z cvalu

prihlášky do 28.2.2018 zasielajte na info@slavia-kosice.sk

UPOZORNENIE: Pred vyložením koňa v JA UVLF je potrebné preukázať sa dokladom o vyšetrení koňa na infekčnú anémiu nie starším ako 12.2.2018.