Školenie trénerov jazdectva

TJ Slávia Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

poverená

Slovenskou jazdeckou federáciou

 organizuje v spolupráci s

FAKULTOU ŠPORTU, PREŠOVSKEJ UNIVERZITY

 

 školenie trénerov I. kvalifikačného stupňa v jazdectve

Účastnícky poplatok: 380 € za celé školenie (všeobecná a špeciálna časť + skúšky) Pre záujemcov spĺňajúcich kritérium vrcholového športovca podľa smernice SJF 200€, začiatok kurzu 9.9.2016,

pozvanka-prihlaska TI-2

Bookmark the permalink.

Comments are closed.