Cena starostu mestskej časti Košice – Západ

Kolektív Jazdeckého oddielu TJ Slávia Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie
Zanietení členovia oddielu celé tri desiatky rokov, od roku 1983, cieľavedome pracujú s mládežou a organizujú športové podujatia v mestskej časti v Jazdeckom areáli na Triede KVP.Pre deti a mládež ponúkajú zmysluplné trávenie voľného času, ako aj každoročný nábor do voltížneho oddielu. Z minuloročných Majstrovstiev Slovenska priniesli členovia oddielu 5 medailí zo všetkých kategórii. Z mladších pretekárov  Martin Necela je štvornásobným majstrom Slovenska,  v roku 2012 bol vyhlásený za najúspešnejšieho voltížneho jazdca Slovenska.Oddiel má v súčasnosti vyše 60 aktívnych členov a približne stovku priaznivcov a podporovateľov podieľajúcich sa na jeho činnosti, okrem iného aj podujatí: Košický pohár, Slovenský voltížny pohár, Jesenná cena Košíc v drezúre, Cena rektora  či Hubertova jazda.Mimo športových aktivít má v činnosti oddielu svoje pevné miesto aj hipoterapia na pomáhajúca viac ako 40 mentálne či telesne postihnutým deťom zvládať ich hendikep. Predsedom oddielu je MVDr. Miroslav Martinček.

diplom

Bookmark the permalink.

Comments are closed.