Školenie trénerov jazdectva I. kvalifikačného stupňa.

TJ Slávia Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

poverená

Slovenskou jazdeckou federáciou

 organizuje v spolupráci s

FAKULTOU ŠPORTU, PREŠOVSKEJ UNIVERZITY

 

 školenie trénerov I. kvalifikačného stupňa v jazdectve

Účastnícky poplatok: 380 € za celé školenie (všeobecná a špeciálna časť + skúšky) Pre záujemcov spĺňajúcich kritérium vrcholového športovca podľa smernice SJF 200€

pozvanka-prihlaska TI

Prednášky s MVDr. Jurajom Hanulayom

kon_vyuka

Jazdecký oddiel Vás pozýva na prvé dve prednášky a tréningy s MVDr. Jurajom Hanulayom na tému:
I. „Anatómia – výber, biomechanika, rovnováha, žuvanie, prilnutie, sed, kavalety, uvoľnovanie, uzdenie“
II. „Uvoľňovanie – cviky k tomu potrebné, gymnastika – kavalety, kombinácie, ošetrenie koňa po práci“
Prvá prednáška sa bude konať v piatok poobede, v sobotu doobeda bude nasledovať tréning. V sobotu poobede bude druhá prednáška a v nedeľu doobeda druhý tréning. Účasť na tréningu s koňom JE podmienená účasťou na prednáške, účasť na prednáške NIE JE podmienená účasťou na tréningu. Cena za každú prednášku je 20e na osobu, za každý tréning je cena 10e na koňa. Záujemcovia sa hláste prosím na email info@slavia-kosice.sk do piatka 5.2.2016. Spolu s prihláškou je potrebné zaplatiť celú sumu podľa toho, o ktorú „aktivitu“ máte záujem.