Skúšky základného výcviku jazdcov

JO Slavia UVLF Košice z poverenia VSO SJF, organizuje dňa 14. 04. 2013

Skúšky základného výcviku jazdcov.

Miesto konania : Jazdecký areál UVLF Košice, Trieda KVP 9

 Časový harmonogram:

9:00 – 10:00 hod. prezentácia, organizačné pokyny

10:00 – 12:00 hod. praktická časť

13:00 – 14:00 hod. teoretická časť

14:30 hod. vyhodnotenie

 

Poplatky: 25,- € – zápisné

Uzávierka prihlášok: 10.4.2013

adresa na zasielanie prihlášok : info@slavia-kosice.sk

Verejný skokový tréning

Jazdecký oddiel TJ SLávia UVLF Košice organizuje verejný skokový tréning pod vedením Roberta Uchwata /PL/, ktorý sa bude konať 6 – 7.4. 2013 v Košiciach, Jazdecký areál UVLF, Trieda KVP9.

Cena za dvojicu 15€, na hodine sú maximálne tri kone. Svoju aktívnu jazdeckú účasť potvrďte na email slavia-kosice@pobox.sk

pokus