Skúšky základného výcviku jazdca

Skúšky základného výcviku jazdca
Hlavný organizátor: SJF Východoslovenská jazdecká oblasť
Spoluorganizátor: Jazdecký oddiel TJ Slávia UVLF v Košiciach
Termín konania skúšok : 29.09.2018 (sobota)
Miesto konania : Jazdecký areál UVLF v Košiciach, Trieda KVP 9, Košice
Rozhodcovia : J. Rindošová , J. Cigánek, V. Cigáneková
Časový harmonogram skúšok:
09:00 – 10: 00 prezentácia, organizačné pokyny
10:00 – 12:00  hod. praktická časť
13:00 -14:00  hod. teoretická časť formou testu
14:30 hod. vyhodnotenie
Uchádzač musí byť na skúšky prihlásený trénerom jazdectva alebo cvičiteľom, ktorý potvrdí
absolvovanie základného výcviku uchádzača. Uchádzač priloží lekárske potvrdenie o
zdravotnej spôsobilosti spolu so súhlasom zákonného zástupcu v prípade, ak uchádzač ku dňu
skúšok nedosiahol vek 18 rokov.
Poplatky: 30, – €
Každý kôň zúčastňujúci sa skúšok zá kladného výcviku jazdcov musí mať platný test na infekčnú anémiu nie starší ako 6 mesiacov.
Uzávierka prihlášok : 27. 09. 2018
Kontakt : 0905 644 686
Prihlášky posielajte na e – mailovú adresu: info@slavia-kosice.sk

Dobrovoľnícka brigáda – Pozvánka


23. 6. 2018 od 9.00 hod. a 26. 6. 2018 od 13.00 hod.
Po úspešnej dobrovoľníckej akcii 9. 6. 2018, Dobrovoľnícke centrum Košíc v spolupráci s UVLF v Košiciach, Mestské lesy Košice a.s. a Jazdecký oddiel TJ Slávia UVLF v Košiciach organizuje ďalšie dobrovoľnícke brigády zamerané na opravu tribún v Jazdeckom areáli. Aktivity budú zamerané na odstránenie hrdze a vykonanie náterov na oceľových konštrukciách a drevených doskách.