Skúšky základného výcviku jazdcov

Jazdecký oddiel TJ Slávia Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach organizuje skúšky základného výcviku jazdca.
Termín: 3.10.2015
Miesto konania: Jazdecký areál UVLF v Košiciach, Trieda KVP 9, Košice

Časový harmonogram:
09.00 – 10.00 hod. prezentácia, organizačné pokyny
10.00 – 12.00 hod. praktická časť
13.00 – 14.00 hod. teoretická časť
14.30 hod. vyhodnotenie

Poplatok : 30 EUR

Uzávierka prihlášok: 01.10.2015,
Prihlášky: info@slavia-kosice.sk

Upozornenie :
Všetky kone prihlásené na skúšky musia byť serologicky testované (Cogginsov test) na infekčnú anémiu koní (EIA). Tento test nesmie byť starší ako 30 dní.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.