Aktualizačné preškolenie trénerov

Vzdelávacia komisia SJF pozýva trénerov s platnou licenciou SJF na preškolenie (aktualizačný seminár), ktorí sú povinní absolvovať pravidelne ( raz za 4 alebo 2 roky).

Preškolenie sa uskutoční v Košiciach, v priestoroch jazdeckého areálu UVLF Košice, Trieda KVP 9, Košice v dvoch termínoch a to 23. februára a 2. marca. Začiatok oboch je o 10:00. Je potrebné prihlásiť sa mailom na konkrétny termín info@slavia-kosice.sk

Preškolenie je pre zúčastnených trénerov zo zoznamu trénerov SJF bezplatné. Pre ďalších prípadných záujemcov je cena 20€.