Košický pohár – 6.9.2014

Prípravy na jazdecké preteky „Košický pohár“ vrcholia, prekážky sú pripravené, koníky oddýchnuté, už len postavíme prekážky parkúru na takúto skvelú trávu…

tr3tr2tr1

 

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.