Výročná členská schôdza Jazdeckého oddielu – zmena termínu

Pozývame členov JO TJ Slávia na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční v piatok 1.3.2019 v posluchárni P1 – infektológia – areál UVLF Komenského ul. Košice, Začiatok 17:00

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.